fbpx
Blv. Regina Elisabeta, Nr. 45, Bucuresti
0726 744 888
Luni-Duminica, 10:00-18:00
academia@teatrul-elisabeta.ro
0726 744 888
Luni-Duminica, 10:00-18:00

TERMENI DE PRESTARE A SERVICIILOR & REGULAMENT ATE

 

0. TERMENI & DEFINIȚII

LECȚIE ATE – fiecare întâlnire de pe durata unui CURS (ex.: o întâlnire din cele 12 cuprinse în CURSUL DE ACTORIE ATE)

CURS sau MODUL ATE – totalul lecțiilor care alcătuiesc un produs educațional ATE (ex. toate cele 12 lecții care alcătuiesc MODULUL sau CURSUL de ACTORIE ATE)

PEDAGOG – persoană responsabilă de coordonarea activităților educaționale ATE

SUPRAVEGHETOR – persoană responsabilă cu supravegherea activităților educaționale ATE

ORGANIZATORMINDSTAGE SRL și / sau reprezentanții acesteia

 

Regulamentul de față, alături de Politica de Cookie și Politica de Confidențialitate ale Academiei de Teatru Elisabeta, reprezintă un acord legal între MINDSTAGE SRL, persoană juridică română cu sediul in Str. Barbu Vacarescu nr. 6, bl. 2, sc. 3, et. 7, ap. 95, cam 3, sector 2, Mun. București, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/14526/03.11.2016, Cod Unic de Înregistrare 36706628, cont RO36INGB0000999906389362, deschis la ING Bank, reprezentată legal prin Zory David în calitate de Administrator, denumită în continuare Academia de Teatru Elisabeta sau ATE și DVS., denumit mai departe CLIENT, CURSANT sau TUTUORE CURSANT.

Termenii și Regulamentul de față specifică condițiile de livrare ale serviciilor oferite de ATE.

Academia de Teatru Elisabeta este un proiect de educatie prin arte coordonat de MINDSTAGE SRL in colaborare cu Teatrul Independent Elisabeta, care ofera Bucurestenilor cu varste de peste 7 ani acces la cursuri si ateliere de dezvoltare personala prin teatru si/sau prin arta.

Prin plata si/sau participarea la orice activitate organizata sub umbrela Academiei de Teatru Elisabeta, sunteti de acord cu prezentul regulament, cat si cu Politicile noastre de Confidentialitate si Cookies.

 1. 1. PLATA CURSURILOR ATE

Toate plățile pentru cursurile ATE se realizează online, prin platforma euplatesc.ro, prin transfer bancar sau în cash, până la datele limită specificate în comunicări scrise între organizatori și cursanți.

În situația în care un curs se plătește în mai multe tranșe, prima tranșă se va achita în avans, înainte de începerea cursului, iar a doua tranșă va fi achitată până la o dată specificată în prealabil de către organizatori.

Cursantul este considerat înscris odată cu achitarea primei tranșe a cursului.

2. CONFIRMAREA, ANULAREA & RECUPERAREA LECȚIILOR

 1. Înainte de începerea CURSULUI, organizatorii vor anunța, în scris, prin email, CALENDARUL lecțiilor din CURSUL respectiv;
 2. Odată efectuată plata pentru CURS, se consideră că acest calendar a fost acceptat de către cursant;
 3. Lecțiile vor fi confirmate de către organizator cu minim 24h înainte, în scris, prin email, sms sau whatsapp;
 4. Lecțiile se vor ține conform cu calendarul anunțat, atâta vreme cât un număr minim de jumătate din participanții înscriși la CURS își anunță prezența pentru lecția următoare, cu cel puțin 24h înaintea cursului, prin răspuns scris la email, sms sau whatsapp;
 5. Dacă mai puțin de jumătate dintre participanții la CURS își anunță prezența, lecția va fi amânată și recuperată la o dată stabilită de comun acord;
 6. În situația în care cel puțin jumătate dintre participanți și-au anunțat prezența prin email, sms sau whatsapp, cu minim 24h înaintea cursului, dar totuși nu toți aceștia sunt efectiv prezenți la lecție, pedagogul poate alege să suspende lecția pentru prezență insuficientă; lecțiile suspendate din această pricină NU vor fi recuperate;
 7. Dacă absentarea unui cursant este anunțată cu mai puțin de 24h înaintea cursului, prin orice mijloc de comunicare, este posibil ca aceasta să nu fie înregistrată; în astfel de situații, organizatorii nu sunt responsabili pentru eventuala suspendare a lecției, cf. cu punctul 2.6. de mai sus.
 8. În situația în care mai mult de 1/3 (o treime) din numărul total de lecții dintr-un CURS sunt suspendate conform cu punctele 2.6 – 2.7. de mai sus și dacă aceste lecții NU pot fi recuperate (din motive de indisponibilitate a spațiului, a participanților sau alte conflicte de programare), organizatorii își rezervă dreptul de a anula spectacolul sau prezentarea de la finalul oricărui CURS ATE sau de a înlocui prezentarea planificată cu o lecție deschisă / work-in-progress. Această decizie îi revine pedagogului și va lua în calcul gradul de pregătire al cursanților pentru spectacolul sau prezentarea planificată.
 9. În situația anulării spectacolului sau prezentării de final, sau a înlocuirii acesteia cu un alt tip de prezentare work-in-progress, conform cu punctul 2.8 de mai sus, sumele achitate de către cursanți NU VOR FI RAMBURSATE.

3. ABSENȚELE

Absențele NU atrag eliminarea de la cursuri, însă, mai ales în situația în care în timpul CURSULUI se lucrează la un spectacol sau alt proiect care necesită repetiții, la un număr mare de absențe (peste 1/3 din numărul total al lecțiilor), pedagogul poate decide ca participantul respectiv să primească un rol mai mic sau să nu primească deloc rol în activitatea de final. Această decizie NU este una punitivă ci una care ține de gestiunea timpului, mai ales în situații în care timpul necesar recuperării absențelor unui cursant ar putea dezavantaja un alt cursant care, neabsentând, nu mai poate lucra atât cât i se cuvine; acestea fiind zise, obiectivul principal al pedagogului ATE este de a îi integra pe toți cursantii în toate activitățile, atât cât este posibil fără a crea dezechilibre sau conflicte între cursanți. Niciun cursant nu va fi exclus din activități pe criterii altele decât disciplinare (a se vedea CODUL DE CONDUITĂ ATE).

4. MODIFICĂRI DE PROGRAM, FORȚĂ MAJORĂ

 1. Organizatorii pot efectua modificări ale programului sau ale altor detalii ale desfășurării activităților, în funcție de situații diverse ce pot apărea pe parcursul derulării unui CURS / a unei lecții (ex: condiții meteo nefavorabile, modificări în programul Teatrului Elisabeta etc.).
 2. Orice modificare de program efectuată de către organizatori va fi anunțată participanților cu cel puțin 24h înaintea cursului programat.
 3. În situația în care modificările efectuate de organizatori (altele decât cele provocate de situații de forță majoră), duc la imposibilitatea susținerii activităților sau la absentarea a mai mult de 1/3 (o treime) dintre participanți, activitățile vor fi reprogramate.
 4. Orice modificări în programul activităților vor fi anunțate participanților și în scris, prin sms, email, whatsapp.
 5. În caz de forţă majoră, organizatorii pot lua decizia unor modificări de program. La limită, se poate decide inclusiv anularea activității/activităților, în situaţii excepţionale. Prin forţă majoră se înțelege orice eveniment care ar putea avea influenţă semnificativă asupra bunei desfăşurări a activităților, cum ar fi: inundaţii majore, furtuni, cutremure sau alte dezastre naturale sau evenimente social politice majore etc.
 6. Situațiile de forță majoră vor fi anunțate participanților cât de curând posibil și nu mai târziu de 5 zile de la producerea forței majore.
 7. Organizatorii vor face tot posibilul pentru a relua activitățile cât de curând posibil după rezolvarea situației de forță majoră, însă nu au obligația de a recupera sau rambursa activitățile anulate din pricina acesteia.

5. CAZURI ÎN CARE ESTE POSIBILĂ SOLICITAREA UNUI RETUR ȘI CONDIȚII

Orice sumă achitată pentru o lecție individuală, de exemplu pentru o lecție demonstrativă, NU va fi returnată în cazul în care cursantul nu mai poate participa, din orice motive;

În cazul în care cursantul este absent la de una sau mai multe lecții din cadrul unui CURS sau MODUL, indiferent de situația care pricinuiește absența, suma aferentă lecției respective NU va fi returnată;

Returul poate fi solicitat NUMAI înainte de începerea cursului sau MODULULUI, în situația în care cursantul nu mai poate / dorește să participe la cursuri, caz în care își cedează locul și poate solicita un retur în următoarele condiții:

  1. dacă schimbarea este anunțată cu mai mult de 2 săptămâni (min. 11 zile lucrătoare) înaintea începerii cursului / CURSULUI, suma va fi returnată în proporție de 65%;
  2. dacă schimbarea este anunțată cu mai mult de 1 săptămână (min. 6 zile lucrătoare) înaintea începerii cursului / CURSULUI, suma va fi returnată în proporție de 35%;
  3. dacă schimbarea este anunțată cu mai puțin de 1 săptămână (5 sau mai puține zile lucrătoare) înainte de data programată pentru începerea cursului / CURSULUI, suma achitată NU va fi returnată.

În situațiile în care activitățile programate sunt anulate de către organizator fără a se reprograma, suma va fi returnată integral, în termen de 31 de zile lucrătoare de la data programată a începerii cursului.

6. EXCLUDEREA CURSANTULUI DE LA ACTIVITĂȚILE ATE

6.1. EXCLUDEREA PE TEMEIURI DISCIPLINARE

Organizatorii își rezervă dreptul de a exclude de la activități pe orice persoană care încalcă CODUL DE CONDUITĂ ATE.

Excluderea pe temeiuri disciplinare NU va fi însoțită de PREAVIZ. Decizia excluderii unui cursant le aparține exclusiv organizatorilor și pedagogilor ATE și nu poate fi contestată de către cursantul în cauză sau alți participanți la activități.

Cursantului exclus pe temeiuri disciplinare NU ÎI VOR FI RAMBURSATE sume deja achitate.

6.2. EXCLUDEREA PE ALTE TEMEIURI DECÂT DISCIPLINARE

Organizatorii și pedagogii ATE își rezervă dreptul de a exclude de la activități pe orice cursant, fără obligația de a oferi niciun motiv pentru excludere. Participantul exclus de la activități fără temei disciplinar are dreptul de a solicita rambursarea integrală a oricărei sume deja achitate pentru cursul curent, pe durata căruia a avut loc excluderea.

6.3. Participanții excluși de la activitățile ATE, din orice fel de temeiuri, NU POT SOLICITA RAMBURSAREA sumelor achitate pentru activități DEJA ÎNCHEIATE (ex. pentru cursuri deja absolvite).

7. ACCEPTAREA REGULAMENTULUI & PRIMA LECȚIE ATE

Odată efectuată plata LECȚIEI sau a CURSULUI, se consideră acceptat regulamentul de față.

Vă atragem atenția că, pentru a putea participa la cursurile ATE, participantul sau tutorele minorului participant, în cazul activităților adresate minorilor, vor trebui să semneze o Declarație pe propria răspundere prin care este de acord cu participarea proprie sau a minorului avut sub tutelă la activitatea aleasă.

Declarația pe proprie răspundere va cere partajarea de date personale cu Academia de Teatru Elisabeta, date care vor fi colectate, stocate și folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate ATE, pe care o puteți consulta aici. Declarația pe proprie răspundere se semnează o singură dată per participant la curs și rămâne valabilă pe termen nedefinit, indiferent la câte cursuri /lecții diferite alegeți să participați.

Refuzul de a semna Declarația pe Proprie Răspundere rezultă în imposibilitatea de a participa la activitățile ATE. În astfel de situații, rambursul sumelor deja achitate se supune punctului 5 din Regulamentul de față.

8. MODIFICARI ADUSE TERMENILOR SI REGULAMENTULUI

Serviciile oferite de Academia de Teatru Elisabeta evoluează în permanenţă, iar forma şi tipul serviciilor oferite clienţilor se pot modifica periodic fără aviz prealabil. Din acest motiv, ne rezervăm dreptul de a schimba sau a adăuga această notificare de confidenţialitate, iar orice revizuiri de conţinut vor fi postate pe site-urile noastre.

Vom posta un anunţ important pe pagina Termeni de Prestare a Serviciilor pentru a vă înştiinţa cu privire la orice modificări semnificative aduse prezentului document şi vom indica în partea superioară a anunţului data la care s-a realizat cea mai recentă actualizare. Reveniţi de mai multe ori pentru a trece în revistă ultima versiune.

 

 

Va rugam sa luati la cunostinta:

CODUL DE CONDUITA AL CURSANTULUI

ATE – Academia de Teatru Elisabeta

 

 

 1. Toți participanții cu vârste mai mici de 14 ani vor fi însoțiți în mod obligatoriu de un părinte / tutore legal la venirea și la plecarea de la activitățile ATE – Academiei de Teatru Tanar Elisabeta.
 1. Odată ajunși în locația în care se desfășoară activitățile, participanții minori nu vor ieși neînsoțiți din sala/spațiul dedicat activității — orice ieșire va fi anunțată unuia dintre pedagogii sau supraveghetorii ATE prezenți la activitate, și unul dintre aceștia va însoți participantul în afara spațiului de lucru, atunci când acest lucru e necesar.
 1. Participanții la activitățile ATE sunt încurajați să se poarte RESPECTUOS și GENEROS atât față de pedagogii și supraveghetorii activităților, cât și, mai ales, unul față de celălalt. Comportamentele agresive, verbale sau fizice, direcționate către oricare dintre aceștia nu vor fi tolerate. Pedagogii și supraveghetorii activităților ATE își rezervă dreptul de a exclude de la participarea la unele sau toate activitățile pe acei participanți care dau dovadă de lipsă flagrantă de respect sau demonstrează un comportament agresiv față de cei din jurul lor.
 1. Rolul pedagogilor și al supraveghetorilor ATE este de a explica regulile activităților pentru desfășurarea acestora în siguranță. Orice participant are dreptul de a refuza participarea în orice activitate.  Acestea fiind spuse, vă aducem la cunoștință că activitățile ATE implică un grad crescut de zgomot, actvitate fizică, contact fizic controlat și JOACĂ!

Folosim cookie-uri pentru a va putea oferi cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Puteti afla mai multe despre ce cookie-uri folosim pe site si optiuni pentru a le opri folositi butonul de setari.

Acest site foloseste gogle analytics pentru a colecta infomatii anonime precum numarul de vizitatori si paginile cele mai accesate.

Permitand acestui cookie sa ruleze ne ajutati in a ne imbunatatii serviciile pe viitor.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

Decline all Services
Accept all Services